DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Jan Bruér » Ellington-serie på Sveriges Radio 1994 (2)

Ellington-serie på Sveriges Radio 1994 (2)

Ämnen i inlägg

Så är det dags för andra programmet i Lars Westins och Jan Bruérs radioserie om Ellington och hans musik.

Den här gången är temat Harlem och programrubriken är följaktligen “Echoes of Harlem”. Fokus är senare delen av 1920-talet och början av 1930 men det innehåller utvikningar också till senare år.

Liksom det föregåendet programmet finns det tillgängligt för DESS-medlemmar i radiodelen av Ellington-arkivet.

Leave a Reply

%d bloggers like this: