DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Jan Bruér » Ellington-serie på Sveriges Radio 1994 (3)

Ellington-serie på Sveriges Radio 1994 (3)

Ämnen i inlägg

Så är det dags för tredje programmet i Lars Westins och Jan Bruérs radioserie om Ellington och hans musik.

Den här gången är handlar det om den svängiga delen av Ellingtons musik och programrubriken är följaktligen “It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing”.

Liksom det föregåendet programmet finns det tillgängligt för DESS-medlemmar i radiodelen av Elllington-arkivet.

Leave a Reply

%d bloggers like this: