DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » DESS-bulletinen

DESS-bulletinen

Bulletinen är DESS’ föreningstidning. Den utkommer 4 gånger per år och tillhandahålls medlemmar i tryckta och digitala versioner utan särskilda kostnader.

Bulletinen är inriktad på att hjälpa medlemmarna att lära sig mer om Duke Ellington – orkestern och dess många medlemmar, skivinspelningar, kompositioner, konsertturnéer m.m. – och informera dem om vad som händer i dagens Ellingtonvärld.

Tidningen rapporterar naturligtvis också om klubbens arbete och vill fungera som en kanal för medlemmarna att göra sig hörda.

Med sina många specialartiklar, intervjuer, unika foton och recensioner av skivor och videor, är Bulletinen ett måste för alla med intresse för Ellington. För att ha en bred krets av skribenter är en del artiklar i tidningen på engelska.

Bulletinen har publicerats sedan 1994.

Från våren 2016 kommer tidigare nummer av Bulletinen att bli tillgängliga i digitalt format (pdf) för enkel nedladdning. Det kan ske antingen med hjälp av en katalog i MS-Word-format eller direkt från underavdelningarna här. Katalogen presenterar varje nummer med bild och en kort beskrivning och har en länk till var och en av dem.

HÄMTA KATALOGEN

%d bloggers like this: