DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Alf Arvidsson

Category Archives: Alf Arvidsson

Categories for posts

Ellington gör entré

Alf Arvidsson, professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet, har gjort tillgänglig för DESS’ medlemmar en rapport med de första artiklarna om Duke Ellington i svensk press. Den finns upplagd i Ellington-arkivet – här

omslag

Rapporten ingår i en serie undersökningar i projektet “Svenska jazzdiskurser 1919-1969” om olika sätt att skriva om jazz i Sverige, från de första omnämnandena 1919 och in på 60-talet. Tanken är att projektet, som pågår till slutet av 2018, ska utmynna i en kommenterad antologi.

Alf har också skrivit nedanstående sammanfattning av rapporten för DESS’ webbplats. Han tar gärna emot kommentarer och hans epost-adress är alf.arvidsson@umu.se

(more…)

%d bloggers like this: