DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Duke Ellington 1945

Category Archives: Duke Ellington 1945

Categories for posts

Duke at Cafe Zanzibar, Sept. 23, 1945

Hurricane Duke

Duke Ellington på Hurricane Restaurant, senare omdöpt till Cafe Zanzibar

Lawrence Brown är solist i Love Letters

Bilden ovan är sannolikt från Hurricane Restaurant 1944. Ellington och hans orkester var engagerade där under ett stort antal veckor under år 1943 och 1944. Etablissemanget genomgick en renovering i början av 1945, och döptes därvid om till Cafe Zanzibar, där vi återigen återfinner Duke Ellington och hans mannar under sensommaren och hösten 1945.  Från åren 1943 till 1946 finns en myckenhet radioutsändningar bevarade, varav många finns utgivna på DETS-serien . I det här fallet rör det sig om en MBS-utsändning,(MBS=Mutual Broadcasting System) som inte utgivits tidigare och som DESS-medlemmarna nu kan hitta i sin helhet i Godisrummet. (more…)

%d bloggers like this: