DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Frankie and Johnny

Category Archives: Frankie and Johnny

Categories for posts

New issue of the DESS Bulletin

The third issue of the Bulletin is now on its way  to the DESS members. As usual, it is full of interesting articles within a broad range of Ellington subjects. The fact that the editor and his team manage to do this quarter after quarter is really impressive.

This time, the cover article is about Russell Procope – the clarinet and alto sax player, who was a solid part of the Ellington orchestra for more than 25 years.

In a four-page article, Bo Haufman – the Bulletin editor – let us follow the career of Procope from his early days on the New York big band scene in the 1920 and 1930s to the John Kirby Sextet and military service before focusing on his years with Ellington, whom he joined in 1946. Of course, the author goes more into detail as regards the Ellington period and separately deals with Procope – the altosaxophonist and Procope – the clarinettist.

The article lists many of the recordings in which Procope participated both with Ellington but also other bands like Clarence Williams, Fletcher Henderson and John Kirby. They can be listened to in the (right) music player of the website. Details of the songs are listed in a comment to this article.

The Swedish readers of the Bulletin can also enjoy a reprint from Orkesterjournal of a review by Bo Scherman of the concert by Cootie Williams and Russell Procope in the Stockholm jazz club Fasching on February 22, 1978. (more…)

Frankie and Johnny

I den amerikanska nationalkaraktären, så som den återspeglas i konsten, existerar en beundran för de som protesterar mot etablissemanget och de som rör sig utanför lagens råmärken.

Berättelser av denna karaktär finner man även i den amerikanska sångskatten. Visor av bluesliknande slag skrevs redan under 1800-talet och skildrade då oftast mord och död i någon form.

”Frankie and Johnny” (ibland skrivet ”Johnnie”) tillhör den kategorin. Ibland kallas den ”Frankie and Albert”

Händelsen, som beskrivs, lär ha utspelats i St. Louis 1899 då Frankie Baker, en 22 år ung kvinna, skjuter sin 17-årige älskare som påstås heta Allen eller Albert Britt. Varför titeln senare blev ”Frankie and Johnny” är svårt att förklara. Vem som skrev melodin är också oklart men när den publicerades 1904 tillskrevs den en viss Hughie Cannon och hade namnet “He Done Me Wrong”.

1912 publicerades den igen (av Frank och Bert Leighton) men nu med namnet “Frankie and Johnny”.

Frankie and Johnny

Det finns över 250 registrerade inspelningar av numret. Den första gjordes av två amerikanska ragtimeartister för Pathé Records i London 1912.

Duke Ellington använde det i flera sammanhang under 40-talet och fram till 1950 men upplägget och arrangemangen utvecklas över tiden. (more…)

%d bloggers like this: