DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Kamratposten

Category Archives: Kamratposten

Categories for posts

Gunilla träffar Duke 1958

Kamratposten är ju en tidningen för barn mellan 8 och 15 år och många DESS-medlemmar tillhörde säkert dess prenumeranter på 1950- och 1960-talet.

Kamratposten nr 2 år 1959 innehåller en artikel på fyra sidor om Duke Ellington skriven för tidningens unga läsekrets. Den får anses tillhöra “kulturen om Ellington i Sverige”.

Kamratposten

Kamratpostens unga reporter Gunilla Holm besökte Duke Ellingtons konsert i Kungl. Tennishallen den 4 november 1958. Gunilla fick träffa Duke och samtalade med honom. Några bilder togs också. Vidare hade Kamratposten en tävling för läsekretsen om att identifiera en sång som Duke Ellington skrivit! Detta vore nog inte möjligt att göra i dagens Sverige.

Kamratposten Margareta Toss

I perspektiv – den 6 november 1958 besökte jag – Göran Axelsson – de två Duke Ellington-konserterna i Göteborgs konserthus. Nyss fylld 18, men ännu inget körkort.

Den fullständiga artikeln finns tillgänglig för DESS-medlemmar i Ellington-arkivet. Lösenordet är detsamma som tidigare.

Och varmt tack till Leif Jönsson, som ställt det här numret av Kamratposten till förfogande för DESS-medlemmar via DESS’ webbplats och till Sonja Svensson för fotot.

Författare: Göran Axelsson / Ulf Lundin

%d bloggers like this: