DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Steve Voce

Category Archives: Steve Voce

Categories for posts

Ellington ’88 in Oldham (4)

We start by joining the crowd in the Cotton Club to listen to the second part of the concert by Bob Wilber and the Ellington ’88 Orchestra, which ended the second day of the conference. Among other songs, the audience enjoyed Midriff, Passion Flower and Lush Life.

 

 

As said in the previous article on Ellington ’88, a feature in the conference program was to let the Ellington alumnies share their memories of Ellington and their time with him in different panels.

In line with this, the English jazz journalist and Ellington specialist Steven Voce had a spot in the conference to share with the attendees recorded interviews with musicians talking about the Ellington orchestra.

 

After Voce’s presentation, it was time to listen to what Sam Woodyard, Jimmy Woode and Gloria Nance (wife of Ray Nance) have to say about their time with Ellington. Patricia Willard moderated the panel and has also some words of her own to say.

Earlier in the conference, Patricia Willard had made a very interesting presentation about “Dance – The Unsung Element of Ellingtonia”.

Just before the panel started, Sam Woodyard had been given a special present. Having learnt that Woodyard’s drumset had been stolen in Paris, the participants decided give him a new one. We will return to this in another article.

 

 

 

Nytt nummer av Bulletinen

Årets andra nummer av Bulletinen är nu på väg till medlemmarna.

Se fram mot en högtidsstund med mycket av god Ellington-läsning när den dimper ner i brevlådan.

Det här numret handlar mycket om Lawrence Brown – inte mindre än fem artiklar finns att läsa om honom. Steve Voce bidrar med en översiktsartikel – ursprungligen publicerad i engelska Jazz Journal för ett par år sedan – och Bo Haufman filosoferar om Browns personlighet utifrån allt han har läst om honom.

Utifrån vad Bo har att säga är det intressant att gå tillbaka till Leif Jönssons bilder från Cirkus 1966, som vi publicerade den 28 februari. På en av dem ler han och på alla ger han ett mjuk intryck.

Leifs Andersons intervju av Lawrence Brown i samband med TV-inspelningen på Cirkus 1963 finns också med i det nya numret liksom ett omtryck av en artikel av Roger Boyes i Blue Light 2015-4 om ryktena att Ellington slagit ut två av Browns framtänder vid ett slagsmål 1970. Hans slutsats? Läs själv!

Och hoppa inte över brevet från Lawrence Brown till Herb Jeffries från någon gång av början på 1980-talet. Det berättar mycket.

Utöver allt om Lawrence Brown innehåller den nya Bulletinen en intervju av Göran Wallén om Willie Cook, en intervju av Jan Bruér av Harry Carney (hämtad från Orkesterjournalen 1970) samt en tresidig artikel av John Tumpak om Willie Smith plus Anders Asplunds skivrecensioner och ordförandes ord om tillståndet i Sällskapet.

Varmt tack till redaktionen för all denna läsning.

%d bloggers like this: