DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » DESS » DESS (sv)

DESS (sv)

Syfte

Duke Ellington Society of Sweden (DESS) bildades 1994 och är en förening som vill vidmakthålla intresset för och sprida kännedom om Duke Ellington,  hans liv, hans musik och hans musiker.

Verksamhet

Föreningen har regelbundna klubbmöten med föredrag, filmvisningar och ibland också med högklassig levande musik ur Ellingtons och Billy Strayhorns repertoar. Träffarna är också ett tillfälle för Ellington-entusiaster att mötas och utbyta tankar.

Vi ger också ut en medlemstidning – DESS-bulletinen – med läsvärda artiklar, intervjuer, recensioner och information från Ellingtonvänner världen över. Genom den kan även långväga medlemmar ta del av föreningens verksamhet.

Den har även en webbplats – ellington.se – som är rik på information, ger tillgång till svårhittat Ellington-material – bl.a. musik – och ger möjlighet till kontakter medlemmarna emellan.

Styrelse

Bo Haufman – ordförande

Leif Jönsson – vice ordförande

Thomas Harne – ekonomiansvarig

Lars Björkman – sekreterare

Claes Brodda – ledamot

Peter Lee – ledamot

Owe Persson – ledamot

Redaktör Bulletinen

Bo Haufman

Webbansvarig

Ulf Lundin

Revisor

Anders Asplund

Göran Axelsson (ersättare)

Valberedningen

Bo Ahnegård (sammankallande)

Håkan Skytt

E-post

duke@ellington.se

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: