DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » DESS » DESS (sv) » Bli medlem

Bli medlem

Medlem i DESS blir man enklast genom inbetalning av den årliga medlemsavgiften på 400 kronor till bankgiro: 211-3207. Glöm inte att uppge namn, adress och e-postadress och också om du är ny medlem.

För personer boende utanför Sverige är årsavgiften 45 USD eller 30 USD för de som kan nöja sig med DESS-Bulletinen i digitalt format (pdf). Då betalar man enklast via PayPal till adressen ellington.sweden@telia.com eller sätter in beloppet på DESS’ bankkonto IBAN: SE95 6000 0000 0002 8408 3992  BIC: HANDSESS

Medlemsförmåner

Som medlem får du

– fyra nummer per år av DESS-Bulletinen med intressanta artiklar om allt som kretsar runt Duke Ellington hemskickade. Äldre årgångar av Bulletinen får Du tillgång till digitalt på vår webbplats.

– tillgång till svårfunnet musikmaterial – bl.a. från Benny Åslund-samligen – på DESS’ webbplats. Där finns också ett Ellington-arkiv med kompletterande material. Endast medlemmar får lösenordet till dessa tjänster.

– kan delta i de möten som klubben organiseras i fStockhom ett par gånger om året.

– ta med en person under 30 år gratis på dessa möten.

 

%d bloggers like this: