DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » DESS » DESS (sv) » Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Medlemmar får

– fyra nummer per år av DESS-Bulletinen med intressanta artiklar om allt som kretsar runt Duke Ellington hemskickade. Äldre årgångar av Bulletinen får Du tillgång till digitalt på vår webbplats.

– tillgång till svårfunnet musikmaterial – bl.a. från Benny Åslund-samligen – på DESS’ webbplats. Där finns också ett Ellington-arkiv med kompletterande material. Endast medlemmar får lösenordet till dessa tjänster.

– kan delta i klubbens fyra årliga möten och andra klubbarrangemang.

– ta med en person under 30 år gratis på dessa möten.

%d bloggers like this: