DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » DESScafé » DESScafé 12 okt 2021

DESScafé 12 okt 2021

Det var en trogen liten skara som kom till DESScaféet tisdagen den 12 oktober för att höra om och diskutera inspelningar med Ellingtonmusiker i småbandsformationer från 1930-och 1940-talen.

Anders Asplund, Bo Haufman, Thomas Erikson, Thomas Harne och Ulf Lundin stod för musikvalet och presentationerna. Den senare såg också till att kafémaskinen fungerade.

Gruppen pratade också om de skivbolag, som gjorde inspelningar av smågrupper med Ellingtonmusiker och andra i slutet av 30-talet och 40-talet.

Det var Irving Mills, som tog initiativet till de första av sådana inspelningar men de kom aldrig ut på hans skivmärke Master Records utan på Variety och andra Brunswicketiketter.

Under 1940-talet var det framför allt skivmärkena H.R.S. och Keynote, som producerade smågruppsinspelningar med Ellingtonmusiker. Många av dem kom ut i Rex Stewarts namn och han medverkade mycket också i inseplningar under andras namn. Johnny Hodges, Harry Carney och andra Ellingtonmusiker var också vanligt förekommande.

Spellista

Musiken på Spotify

Jukebox (kommer senare)

%d bloggers like this: