DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » DESScafé » DESScafé 13 feb 2023

DESScafé 13 feb 2023

DESScaféet den 13 februari var fokuserat på tre längre verk av Duke Ellington – Reminiscing in Tempo, Black, Brown and Beige and The Tattoeed Bride. Rasmus Henriksen pratade om det första, Anders Asplund om det andra och Bo Haufman om det tredje.

Inför cafémötet hade Rasmus analyserat Reminiscing in Tempo och kommit fram till att sviten består av fem huvudelement som han kallar Vamp, Tema, Orgelpunkt, Kromatiska ackord och Tema 2. I sin presentation går Rasmus igenom vara och en av dem innan han avslutar sin presentation med att låta cafébesökarna lyssna till hela sviten. Genomgången av huvudelementen börjar c a 2min30sek in i videon.

Anders inleder sin presentation med att prata allmänt om Black, Brown and Beige och fokuserar sedan på Victorinspelningen från 1944 av sex av låtarna och särskilt på The Blues och Three Dances, som han spelar upp för cafédeltagarna. Anders presentation börjar c a 25min45sek in i videon.

I sin presentation av The Tattoeed Bride spelar Bo först upp tre olika Ellingtonpresentation av stycket och kommenterar vad Ellington hade att säga. Presentationerna är från Carnegie Hall-konserten den 13 november 1948, konserten på Cornell University den 10 december 1948 och dansspelninngen på Crystal Inn, Salem, Oregon den 22 november 1952. Bos föredrag börjar c a  50min20 sek in i videon.

Spellista

Juke Box (kommer senare)

%d bloggers like this: