DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » DESScafé » DESScafé 14 nov 2022

DESScafé 14 nov 2022

DESScaféet ägnades den här gången åt Paul Gonsalves med undertiteln Swing and Sweet. Anders Asplund, Bo Lindström, Jan-Olov Isaksson ochThomas Harne hade valt musiken och stod för presentationerna. Ulf Lundin höll igång det hela med hjälp av gott kaffe. Med ett par undertag var musiken smågruppsinspelningar med Gonsalves i centrum.

Spellista

Jukebox (senare)

%d bloggers like this: