DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Ellington Archive

Ellington Archive

Ellingtonarkivet är en samlingsplats för olika typer av material om Ellington – musik, videos, foton, artiklar m.m. I det finns en särskild avdelning om Ellington-konferenserna med massor av unikt material. Vissa avdelningar är skyddade av ett lösenord. Det sänds automatiskt till alla DESS-medlemmar med epostadresss.

The Ellington Archive is a repository of different kinds of material about Ellington – music, videos, photos, articles etc. In the Archive there is a special section on the Ellington Study Group Conferences. Some sections are protected by a password. It is automatically sent to all DESS members with an email address.

%d bloggers like this: