DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Ellington Archive » Ellington i Sverige » Foton / Photos

Foton / Photos

Den här avdelningen kommer att innehålla foton från Ellington-konserter och framträdanden i Sverige. / This section will have photos from Ellington concerts and appearences in Sweden.

%d bloggers like this: