DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » Goodies

Goodies

I den här avdelningen gör DESS tillgängligt för sina medlemmar svårfunnen Ellingtonmusik från Benny Åslund-samligen eller musik som DESS-medlemmar ställt till förfogande.

I genomsnitt läggs två-tre godisbitar läggs upp varje månad i underavdelningen Aktuella godisbitar. De är allmänhet tillgänglig där i fyra veckor innan de ersätts av nya.

 

In this section, DESS makes available to its members hard to find Ellington music from the Benny Aaslund Collection or music which DESS members have made available

On the average two-three “goodies” are uploaded every month to the subsection Current Goodies . They are generally available there for four weeks and then replaced by new ones.

%d bloggers like this: